weAbroad

Luminous Nail Spa cần thợ chân tay nước

  • Thỏa thuận
  • Part-time

Luminous Nails Spa cần thợ chân tay nước làm t3 và chủ Nhật Please call Linda at 604-710-1824 thank you

  • Nộp hồ sơ về: NA

Thông tin nhà tuyển dụng

Linda

  • 604-710-1824
  • W 41st Ave, Vancouver, BC V6M 1Y1, Canada

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share