weAbroad

(Miễn Phí) Đón tại sân bay Sydney dành cho du học sinh Uni of Wollongong lần đầu đến Úc

  • https://uowairportpickup.com.au/
  • N/A
  • +61 2 4252 8242

Dịch vụ cung cấp

  • Dịch vụ đưa đón sân bay

Quốc gia hỗ trợ

  • Australia

Coupons

Đặt lịch theo hướng dẫn bên dưới, không sử dụng chức năng đặt lịch của btMate cho dịch vụ này

A complimentary Airport Pickup service is available for all newly enrolled UOW International Students and UOW College students who have an offer to study at the Wollongong campus.

Please Note - Airport Pickup requests should be submitted at least 72 hours prior to arrival in Australia. Requests submitted after this time period, may not be approved in time.

If you have a question about this service please read our information page or contact Accommodation Services on +61 2 4252 8242.

Book now: Request an Airport Pickup from Sydney to Wollongong - UOW Airport Pickup.

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ

Đánh giá

0 đánh giá

Gửi đánh giá

Send reply to a review

No appointments were found

Đây là doanh nghiệp của bạn?

Xác thực doanh nghiệp để có thể tiếp cận người dùng, trả lời đánh giá...Gửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share