weAbroad

Nhân Viên Gong Cha

  • $13/hour
  • Part-time
  • Hạn nộp đơn: None

Tìm nhân viên pha chế full-time hoặc part-time tại Gong Cha ở khu vực North New Jersey.

Please apply by indeed.com or by emails following.

Millburn Location:

340 Millburn Ave #1, Millburn, NJ 07041

gongchamillburn@gmail.com

 

Union Location:

1178 Morris Ave, Union, NJ 07083

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTgSonzuHEbqaX7G7sQ8xODmRFRijMtalmBSyaETA1FT84PQ/viewform

 

 

Montclair Location:

343 Bloomfield ave C, Montclair, NJ 07042

gongchamontclair@gmail.com

 

 

Ngoài ra các vị trí khác vẫn còn như Fort Lee, Hoboken, Closter, Rigdewood,…

please reach out to us, thanks.

  • Nộp hồ sơ về: gongchaunion@gmail.com

Thông tin nhà tuyển dụng

Gong Cha

  • 973-419-3789Gửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks