weAbroad

Nhân viên pha chế Barista – West Perth, WA

  • Thỏa thuận
  • Casual
be prepared to work under pressure when customers build up. Knowledge of coffee late art and adjusting Grinder when needed for Creamy coffee. and help serve customers at lunch time. Monday to Friday day work 20 to 30 hours per week.
1 year experience
  • Nộp hồ sơ về: locgc57@gmail.com

Thông tin nhà tuyển dụng

Loc Truong

  • 0413331071

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

Danh sách gần đó

Không tìm thấy danh sách nào gần đó

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks