weAbroad

Nhân viên pha chế Gong Cha – Sydney, NSW

  • Hourly Rate
  • Casual

We are looking for an experienced staff prefer who has worked at Gong Cha store before.

  • Basic customer service skills, fluent in English
  • Reliable, active, teamwork, Gong Cha SOP
  • Be available on the weekends
  • Day Shift 11:30 AM - 5PM
  • PM Shift 1PM - 9PM
  • Nộp hồ sơ về: 0430 867 969

Thông tin nhà tuyển dụng

Tuan Anh Hoang

  • 0430 867 969

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks