weAbroad

Nhân viên phục vụ tiệm Phở ở Ashburn, Virginia, USA

  • Thoả thuận
  • Casual

Nhà hàng Việt Nam ở Ashburn, VA đang tuyển nhân viên phục vụ. Không cần kinh nghiệm hoặc giỏi tiếng Anh nhiều, mọi người ở đây sẽ giúp training từ đầu.

Nhà hàng có dịch vụ delivery nên nếu biết lái xe thì sẽ được thêm tip. Xin gọi hoặc nhắn tin 5712466078 để apply.

  • Nộp hồ sơ về: tcdao@hotmail.com

Thông tin nhà tuyển dụng

Nhà hàng Việt Nam

  • 5712466078

Địa chỉGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks