weAbroad

Tiệm nail ở Kitsilano West 4th (Vancouver) cần thợ

  • Thỏa thuận
  • Part-time
Tiệm nail ở Kitsilano west 4th cần thợ CTN, có kinh nghiệm, có số SIN, biết bột càng tốt. Khu khách tây tip cao.

Xin liên hệ 778.955.5517
  • Nộp hồ sơ về: N/A

Thông tin nhà tuyển dụng

Phung Tran

  • 778.955.5517
  • W 4th Ave, Vancouver, BC, Canada

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share