weAbroad

Tiệm nail West Broadway cần tìm thợ

  • Thỏa thuận
  • Part-time
Hello mọi người 🙌🙌

👉 Tiệm nail West Broadway cần tìm thợ bột, chân tay nước, và mi

👉 Bao lương theo kinh nghiệm

For more details please text Cynthia:(778)-882-2469
  • Nộp hồ sơ về: NA

Thông tin nhà tuyển dụng

Cynthia

  • (778)-882-2469
  • W Broadway, Vancouver, BC, Canada

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share