weAbroad

Tiệm Nails cần Receptionist, Bolsa CA

  • $12/hour
  • Part-time
Tiệm Nails cần Receptionist, FT/PT, biết tiếng Anh, cách Bolsa 10 phút. L/L: 714-331-4504
  • Nộp hồ sơ về: 714-331-4504 

Thông tin nhà tuyển dụng

N/A

  • 714-331-4504 

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks