weAbroad

Tuyển nhân viên phục vụ nhà hàng Lac Vien, North York ON

  • Hourly rate
  • Casual

Our Lac Vien restaurant, located in North York, near York dale Mall, is now hiring server( waitress) full time or part time position. Hard working, friendly and responsible person to join our team.

  • Nộp hồ sơ về: lacvienhiring@gmail.com

Thông tin nhà tuyển dụng

Lac Vien Restaurant

  • 416 559 8558

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks