weAbroad

Tuyển phụ bếp nhà hàng vùng Torance, Westminster

  • Hourly rate
  • Casual
Nhà hàng vùng Torance, cách Westminster 20 phút, cần người làm bếp, siêng năng, vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, không cần kinh nghiệm, Việt Nam mới qua càng tốt. Lương thoả thuận. L/L: 714-487-2738.
  • Nộp hồ sơ về: 714-487-2738

Thông tin nhà tuyển dụng

N/A

  • 714-487-2738

Địa chỉ

Directory & ReviewsGửi Báo Cáo

Bạn đã gửi báo cáo cho bài đăng này

Nội dung báo cáo sẽ được bảo mật.

Lịch Trống

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích

Nộp Đơn

Xác Thực Doanh Nghiệp

Share

Cho phép nhận thông báo    OK No thanks