weAbroad

Privacy Policy

1. Giới Thiệu

Cảm ơn bạn đã tham gia cộng đồng weAbroad!

Tại weAbroad, chúng tôi muốn đem lại những trải nghiệm tốt nhất. Để làm được điều này, chúng tôi cần hiểu rõ thói quen tìm kiếm và tương tác của bạn để có thể đem đến những trải nghiệm đặc biệt và mang tính cá nhân dành riêng cho bạn. Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như chỉ ra các biện pháp kiểm soát và lựa chọn dành cho bạn về thời gian và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Đó là mục tiêu của chúng tôi, và Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) sẽ giải thích chính xác ý định của chúng tôi một cách chi tiết như được nêu dưới đây.

2. Về Chính Sách này

Chính Sách này trình bày các chi tiết thiết yếu liên quan đến mối quan hệ giữa dữ liệu cá nhân của bạn với weAbroad. Chính Sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ của weAbroad và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào.

Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính Sách này.

Mục tiêu của Chính Sách này là để:

 1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai;
 2. Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng weAbroad; và
 3. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hi vọng Chính Sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cam kết của chúng tôi đối với bạn về quyền riêng tư.

3. Các quyền và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu, hoặc “GDRP”, mang lại những quyền nhất định cho các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Theo đó, chúng tôi rất vui lòng cung cấp các biện pháp kiểm soát tính minh bạch và kiểm soát truy cập để giúp người dùng tận dụng các quyền đó. Khi có quy định và ngoại trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của luật áp dụng, các quyền mà cá nhân có bao gồm:

 • Quyền truy cập – quyền được thông báo, và quyền yêu cầu truy cập những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý;
 • Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi những dữ liệu này không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;
 • Quyền xoá – quyền yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền hạn chế – quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một phần các dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền phản đối –
  • quyền phản đối, tại bất kỳ thời điểm nào, việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn;
  • quyền phản đối việc các dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó cho việc sử dụng dịch vụ của một bên khác; và
 • Quyền không bị lệ thuộc vào các quyết định tự động – quyền không bị lệ thuộc và quyết định được đưa ra hoàn toàn tự động, bao gồm quyết định tạo hồ sơ, khi quyết định có hiệu lực pháp lý với bạn hoặc gây ra hệ quả đáng kể tương tự.

Để bạn có thể hiểu thêm về những quyền này, thực thi các quyền này một cách dễ dàng, và lưu các tuỳ chọn của mình liên quan đến cách weAbroad sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp các tính năng sau:

 • “Cài Đặt Quyền Riêng Tư (truy cập thông qua trang tài khoản của bạn)” – cho phép bạn cài đặt các tuỳ chọn về cách xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định, và tính năng tự động “Tải về dữ liệu của bạn” giúp tải về các thông tin tài khoản và sử dụng cơ bản.
 • Trung Tâm Quyền Riêng Tư – cung cấp địa điểm tập trung thông tin tiện lợi, nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về cách weAbroad sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, và cách bạn có thể thực thi những quyền đó.
 • “Cài Đặt Thông Báo (truy cập thông qua trang tài khoản của bạn)” – cho phép bạn lựa chọn những thông báo tiếp thị nào bạn nhận từ weAbroad. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt này để nhận hoặc từ chối các loại email và thông báo hiển thị khác nhau.
 • Chính Sách Cookies – cung cấp cho bạn thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookies, bao gồm việc quảng cáo dựa trên sở thích của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm các thông tin về các cách quản lý các ưu tiên về cookie của mình và từ chối một số loại theo dõi nhất định; và
 • Tính Năng Hỗ Trợ Khách Hàng – Trên trang web hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có một số trang cung cấp các hướng dẫn thêm cho các thắc mắc về việc bảo vệ dữ liệu. Một nguồn thông tin chính là bài viết về Quyền Dữ Liệu và Cài Đặt Quyền Riêng Tư, trong đó bao gồm các câu trả lời cho “Các Câu Hỏi Thường Gặp” về việc xử lý dữ liệu cá nhân của weAbroad.

4. Thu thập thông tin của bạn

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau. Thông tin chúng tôi có thể thu thập trên trang web bao gồm:

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn có thể được xác định. Điều này có thể bao gồm:

 • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại, hình ảnh, quê hương, sở thích, nền tảng giáo dục, lượt thích và nhận xét liên quan đến tài khoản của bạn và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn chọn tham gia các hoạt động liên quan đến trang web của chúng tôi, chẳng hạn như tạo một tài khoản, trở thành Cộng tác viên;
 • Thông tin chi tiết ngân hàng nếu bạn là writer của weAbroad và chúng tôi chỉ nhận những thông tin để chuyển khoản;

Một số thông tin cá nhân này sẽ là bắt buộc để bạn tham gia vào các hoạt động trên trang web của chúng tôi nhưng một số thông tin sẽ được bạn tự nguyện cung cấp. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, tuy nhiên, việc bạn từ chối có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi.

Dữ liệu dẫn xuất

Thông tin mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập như:

 • Địa chỉ IP;
 • Vị trí của bạn;
 • Trình duyệt của bạn;
 • Thông tin thiết bị của bạn;
 • Hệ điều hành của bạn.

Quyền của Facebook và Google

Nếu bạn chọn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn sẽ được lựa chọn đăng nhập bằng email hoặc sử dụng tài khoản Facebook hoặc Google của mình. Điều này cho phép chúng tôi truy cập vào thông tin cơ bản về bạn, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, ảnh hồ sơ và các thông tin khác mà bạn đã công khai. Để biết thêm thông tin về quyền của Facebook, vui lòng truy cập trang Tài liệu tham khảo về quyền của Facebook. Để biết thêm thông tin về quyền của Google, vui lòng truy cập trang Các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Dữ liệu thiết bị di động

Thông tin về thiết bị, chẳng hạn như ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất cũng như thông tin về vị trí của thiết bị, nếu bạn truy cập Trang web từ thiết bị di động.

5. Sử dụng thông tin

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin của bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập trơn tru và hiệu quả vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để:

 • Tổng hợp thông tin về người dùng của chúng tôi trong cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng tôi
 • Tạo và quản lý tài khoản của bạn
 • Sử dụng dữ liệu thống kê ẩn danh để thực hiện phân tích dữ liệu cho sử dụng nội bộ hoặc với đơn vị thứ ba
 • Cung cấp quảng cáo
 • Gửi email cho bạn về tài khoản / hoạt động của bạn với chúng tôi
 • Gửi cho bạn bản tin hàng tuần
 • Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố
 • Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ và dịch vụ khách hàng

6. Quyền sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn trong một số tình huống. Thông tin của bạn có thể được sử dụng như sau:

Nhà cung cấp dịch vụ đơn vị thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của bạn với những nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Tương tác với người sử dụng khác

Bạn sẽ có thể thấy người sử dụng khác trên trang. Bạn sẽ thấy được tên, hình ảnh đại diện và bút danh của họ.

Bài đăng trên mạng

Khi bạn đăng bài viết và nhận xét trên trang web của chúng tôi, tất cả chúng sẽ có thể được xem và phân phối công khai bên ngoài trang web và trên các kênh khác.

Nhà quảng cáo bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập vào trang weAbroad. Các công ty này có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn vào weAbroad và các trang web khác có trong cookies của bạn để cung cấp quảng cáo mà bạn có quan tâm.

Affiliates

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh liên kết doanh nghiệp của chúng tôi. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh liên kết doanh nghiệp tôn trọng Chính sách bảo mật này. Các chi nhánh liên kết doanh nghiệp bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc nằm dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.

Đối tác kinh doanh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những đối tác kinh doanh của chúng tôi để có thể cung cấp cho các bạn những sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.

Những đơn vị thứ ba khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quảng cáo và nhà đầu tư với mục đích tiến hành phân tích kinh doanh. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích tiếp thị, trong phạm vi luật pháp cho phép.

7. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin lưu ý rằng dù có nỗ lực bảo mật thông tin của các bạn, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo và không có phương thức truyền dữ liệu nào có thể được bảo đảm chống lại bất kỳ hành vi can thiệp hoặc lạm dụng nào khác. Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trên mạng đều dễ bị chặn và lạm dụng bởi các bên trái phép. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

8. Những lựa chọn về thông tin của bạn

Thông Tin Tài Khoản

Tại bất kỳ thời điểm nào bạn có thể muốn thay đổi thông tin trong tài khoản của mình bằng cách đăng nhập và thay đổi thông tin của bạn.

Khi có yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi hệ thống và cơ sở dữ liệu đang hoạt động.

Email và Thông Tin Liên Lạc

Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với bạn qua email nếu bạn đăng ký làm đăng ký viết bài cùng chúng tôi và / hoặc nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.

Nếu bạn không còn muốn nhận email từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin và / hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các địa chỉ email được cung cấp bên dưới.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này. contact@weabroad.vn

 

 / 

Đăng nhập

Tin Nhắn

Danh sách yêu thích